Wczytuję dane...

Ogrzewanie rynien i rur spustowych

Ogrzewanie rynien oraz ogrzewanie rur spustowych jest bardzo istotne dla zapewnienia odprowadzenia wody z dachu. Schemat ogrzewania rynien dachowych jest bardzo prosty. Przewody grzejne muszą być umieszczone zarówno w rynnach, jak i w rurach spustowych.

Ogrzewanie rynien i rur spustowych

Przeciwoblodzeniowe systemy grzejne stosowane są do zapewnie­nia drożności skrajnych rynien dachowych, wewnętrznych koryt oraz rur spustowych. Zasto­sowanie systemu zapewnia pełną kon­trolę spływu wody z powierzchni da­chów. W przypadku dachów o dużym nachyleniu płaszczyzn stosowane są zwykle progi zapobiegające zsuwaniu się dużych płatów śniegu. Należy wów­czas zastosować ogrzewanie dolnej po­wierzchni dachu, przyspieszając topnienie śniegu i ułatwiając odprowadzenie powstałej wody.

Ogrzewanie rynien i rur - dobra cena

Ogrzewanie rynien schemat

Kable grzejne do ogrzewania rynien 

Podstawowym elementem jest przewód grzejny. Umieszczany jest wewnątrz rynny oraz rury spustowej. Instalując ogrzewanie w rynnach, obowiązkowo należy zainstalować ogrzewanie w rurach spustowych. Wyjątkiem są rury spustowe prowadzone wewnątrz ogrzewanych budynków. Tutaj ogrzewanie instalujemy tylko przy samym wlocie.

System topnienia lodu i śniegu powinien być zainstalowany wzdłuż krawędzi dachu. Również tam, gdzie istnieje ryzyko tworzenia się lodu i śniegu. 

Elementy montażowe  ogrzewanie rynien cena

Mając dobrane kable grzejne, musimy zastosować odpowiedni system mocowania. Sprawdzonym rozwiązaniem jest system suchego montażu oparty na systemowych uchwytach. Uchwyty są dostępne zarówno do rynien, jak i rur spustowych. W rynnach uchwyty zakładamy na rąbek rynny. Natomiast w rurach spustowych uchwyty mocujemy do łańcucha zawieszonego na poprzeczce. Ze względu na miejsce zainstalowania łańcuch powinien być cynkowany ogniowo. Dużo większa trwałość mechaniczna i odporność na korozję. Taki właśnie łańcuch powinien być stosowany przy ogrzewaniu przeciwoblodzeniowym rur spustowych. Łańcuch do rur spustowych znajdziesz w naszej ofercie. Jak szybko poznać ocynk ogniowy? Nie błyszczy, jest po prostu matowy, w przeciwieństwie do tradycyjnego cynkowania galwanicznego.

Sterowanie ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym ogrzewanie rynien i rur spustowych - tanio

Ostatnim elementem, za to bardzo istotnym, jest odpowiednie sterowanie. Można powiedzieć, że mamy dwa rodzaje sterowania. Za pomocą termostatu tylko z pomiarem temperatury. Drugie rozwiązanie to sterowanie z wykorzystaniem pomiaru temperatury i wilgoci. Cenowo, w zakupie, pierwsze rozwiązanie jest tańsze. Za to w eksploatacji już odwrotnie. Co nam daje pomiar temperatury i wilgoci? Po pierwsze mamy pewność, że system załączy ogrzewanie wtedy, gdy to jest potrzebne. Czyli wtedy gdy mamy opad śniegu lub deszczu przy odpowiedniej niskiej temperaturze. Jeżeli będzie sucha i mroźna zima, system nie załączy ogrzewania. Po drugie system wyłączy ogrzewanie, gdy nie będzie już to potrzebne. Np. wzrośnie temperatura, poziom wilgoci spadnie do bezpiecznej wartości.

Miejsce zastosowania ogrzewanie przeciwoblodzeniowego:

  • ogrzewanie rynien i rur spustowych
  • ogrzewanie koryt dachowych
  • ogrzewanie połaci dachów przylegających do rynien krawędziowych
  • ogrzewanie dachów płaskich

Elementy systemu grzewczego: