Wczytuję dane...

Ogrzewanie rynien i rur spustowych

Ogrzewanie rynien i rus spustowych. Przeciwoblodzeniowe systemy grzejne stosowane są do zapewnie­nia drożności rynien dachowych skraj­nych i wewnętrznych koryt na dachach wielospadowych oraz rur spustowych. Zasto­sowanie systemu zapewnia pełną kon­trolę spływu wody z powierzchni da­chów. W przypadku dachów o dużym nachyleniu płaszczyzn stosowane są zwykle progi zapobiegające zsuwaniu się dużych płatów śniegu. Należy wów­czas zastosować ogrzewanie dolnej po­wierzchni dachu, przyspieszając topnienie śniegu i ułatwiając odprowadzenie powstałej wody.

 
Do każdej instalacji należy dobrać:


- (krok 1) kable grzejne,
- (krok 2) sterowanie,
- (krok 3) materiały montażowe.

Zapraszamy do zrobienia tylko 3 kroków. 
 


W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami.


tel.:  58-340-47-10  e-mail: tw@mikroenergetyka.com.pl